NẠP XU ONLINE

20k = 20.000 xu
50k = 55.000 xu
100k = 120.000 xu
200k = 250.000 xu
500k = 700.000 xu
* "ID Nhận xu" là số id của bạn, đã được hệ thống lấy tự động.